Tornar a l'índex general

Pàgina següent

LLEI D'OHM

La llei d'ohm, ens dona la relació entre la tensió i la intensitat del corrent elèctric:

    V= R·I
Tensió: V (Volts)
Intensitat: I (Ampers)
Resistència: R (Ohms)

Definicions:

Un volt (V) es la diferència de potencial elèctric  que existeix entre dos punts de un fil conductor que transporta una corrent d'intensitat constant d'1 amper quan la potència dissipada entre aquests dos punts es igual a 1 Watt.

Un ohm (
W) es la resistència elèctrica que existeix entre dos punts d'un material, quan una diferència de potencial constant d'1 volt aplicada entre aquests dos punts produeix, en dit conductor, un corrent d'intensitat d'1 amper.

L'amper (A) es la intensitat d'una corrent constant que mantenint-se en dos conductors paral·lels, rectilinis, de longitud infinita, de secció circular despreciable  i situats a una distancia d'un metre l'un de l'altre al buit, produiria una força igual a 2·10-7 newton per metre de longitud.

 

Tornar a l'índex general

Pàgina següent