eduCAT 1X1

Ja han arribat els ordinadors al Centre Educatiu FAX

EduCAt 1x1 es el projecte del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que pretén introduir l'ús de l'ordinador personal dels alumnes a les classes d'ESO amb la progressiva reducció de l'ús dels llibres de paper que ara coneixem i donant pas al llibre en format digital.

Centre Educatiu FAX és un dels 20 primers centres concertats de Catalunya que ho ha aconseguit. Consell Escolar, Equip Directiu, Claustre, Pares i Alumnes han estat d'acord per iniciar aquest projecte el primer curs de la seva implantació de forma experimental.

Després d'uns mesos de funcionament en modalitat de "coexistència", el 16 d'abril els ordinadors van arribar a les mans dels alumnes. Esperem que instal·lacions i metodologia estiguin a punt per iniciar el curs 2010-2011 amb la integració total de l'ordinador com a recurs habitual a les aules d'ESO.

Això no vol dir que els alumnes deixaran de fer servir llibres, llibretes, bolígrafs, flautes o xandalls. Sí que es produirà una reducció important del “contingut” dels llibres ja que les mateixes editorials facilitaran l’accés al seu contingut ampliat amb totes les possibilitats que ens permet el format digital.

El centre, per una altra banda, ha realitzat i continuarà realitzant importants inversions per adaptar les aules: electrificació, armaris per la seguretat i càrrega elèctrica dels ordinadors, projectors, pissarres digitals, línies ADSL, punts d'accés, etc...  

També el professorat s’ha format en noves tecnologies i metodologies. És el moment doncs d’un repte molt important: aconseguir una escola per als alumnes del segle XXI.

Tot un repte que assumim amb il·lusió

 

El 16 d'abril de 2010 els alumnes de primer d'ESO van rebre els seus ordinadors.

El professor projecta a la pissarra digital mentres els alumnes accedeixan al seu ordinador

El professorat s'ha de formar en les noves tecnologies de la información ,aprenetatge i coneixement. Farem servir tecnologia del S.XXI i la metodologia ha d'adaptar-se al nou entorn.

El Director del centre realitza una comunicació a la Federeacio Catalana de Centres d'Ensenyament sobre el procés d'incorporació del nostre centre al projecte.