Educaplus.org: Cinemàtica: Pendent de la gràfica e-t
Pendent de les gràfiques e-t

Veurem com podem utilitzar les gràfiques posició-temps per descriure el moviment. Podem deduir les característiques d'un moviment analitzant la forma i el pendent de les gràfiques posició-temps (e-t). El pendent d'una gràfica e-t representa la velocitat del mòbil.

Si el moviment és uniforme, la gràfica e-t és una recta ja que en temps iguals es produeixen desplaçaments iguals. Comprova en el següent simulador que el pendent de la gràfica representa la velocitat.

Si el moviment és accelerat, la gràfica et-t és una corba ja que en temps iguals es produeixen desplaçaments diferents. En el següent simulador pots comprovar que l'acceleració representa el ritme amb què varia la velocitat.

Com veus, la forma de la gràfica posició-temps per a aquests dos tipus de moviments bàsics revela una important informació:

·         Si la velocitat és constant, el pendent és constant (línia recta).

·         Si la velocitat és variable, el pendent és variable (línia corba).

·         Si la velocitat és positiva, el pendent és positiva (la línia és ascendent).

·         Si la velocitat és negativa, el pendent és negativa (la línia és descendent).

Això es pot aplicar a qualsevol mena de moviment. Vegem alguns casos

Si ho desitges, pots visitar la pàgina sobre les gràfiques del moviment i observar amb deteniment la relació entre el moviment i la seva gràfica posició-temps. Vull aprofundir.

Página anterior Pendiente de la gráfica v-t


© 2004, www.educaplus.org