Les claus dicotòmiques es componen de descripcions numerades de característiques dels exemplars que es volen identificar, agrupades per parelles.
IDENTIFICACIÓ DE ROQUES
Continua