Recuperació de matèries 4t d'ESO 2017
Física i Química
Filosofia