Recuperació de matèries 2n d'ESO
Ed. Visual i Plàsica
Espanya Avui