Projecte d'Educació Infantil

"El Nostre Barri" març-abril 2014

Els nens i nenes han fet un recorregut pel barri on es troba l’escola.
D’aquesta manera han conegut el carrer i els elements del paisatge urbà no solament com un espai físic, sinó també com el lloc de trobada i convivència on es desenvolupa la vida comunitària.
Les activitats han servit per explorar els trets més destacats de l’entorn urbà (elements, característiques, etc.) i per reflexionar sobre les normes i actituds que els serviran per a actuar-hi amb facilitat (seguretat viària, utilització dels transports públics, etc.) amb l’objectiu de convertir-se en ciutadans actius, responsables i compromesos amb l’entorn on viuen.