Coneguem la Guàrdia Urbana

Els alumnes de Primer, Segon i Tercer curs de Primária han pogut realitzar una sessió pràctica amb la Guàrdia Urbana: