Calendari del procés de Preinscripció


Calendari per al segon cicle d’educació infantil (3-6 anys), l'educació primària i l'educació secundària

 
 • Oferta inicial de places escolars: 20 de març de 2017
 • Presentació de la sol·licitud al centre: del 23 de març al 4 d’abril de 2017
 • Presentació de la documentació al centre: fins al 7 d'abril de 2017
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 24 d’abril de 2017
 • Termini per presentar reclamacions, si cal, a la puntuació provisional: del 25 al 27 d’abril de 2017
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 4 de maig de 2017 a les 11 h als serveis centrals del Departament.
 • Llista ordenada definitiva: 8 de maig de 2017
 • Oferta final de places escolars: 30 de maig de 2017
 • Llistes d'alumnes admesos (i llistes d’espera, si escau): 2 de juny de 2017
 • Períodes de matrícula:12 al 16 juny (P3 a 1r ESO) i del 26 al 28 de juny (2n a 4t d'ESO)
 • Període extraordinari de matrícula ESO: del 6 a 8 de setembre de 2017
  Torna al menú inicial de preinscripció