Aquesta informació s'actualitzarà durant el procés de preinscripció

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/ensenyaments_obligatoris/informacio_general/

Aquí podem trobar la informació i normativa relativa al procés de preinscripció dels alumnes.

El 7 de març de 2016 s'ha publicat la Resolució que regula el procés de preinscripció d'aquest curs.

 

   
 

Informació de Centre Educatiu FAX

Aquesta informació s'anirà actualitzant segons el procés de preinscripció

 

   
 

Oficina municipal d’escolarització

http://www.l-h.cat/educacio