El Casal visita el Zoològic de Barcelona

15 de juliol de 2010

  • Fotografies dels alumnes
  • El passeig en tren
  • L'espectacle dels dofins
  • Els mamífers
  • Ela rèptils
  • Les aus