Renovació de la zona d'esbarjo i serveis de la planta baixa centre d'E.S.O.

 

Durant aquest estiu s'ha procedit a la total renovació de la zona de serveis i esbarjo de la planta baixa del centre d'ESO al carrer Amapolas.

El paviment i les conduccions de les aigues pluvials s'han renovat deixant dues zones amb taules de ping-pong.

Shan construit dos grups de lavabos totalment nous i un despatx.